תחומי הפעילות שלנו

אנחנו מלווים  חברות עם שורת רווח כפולה- פוטנציאל עסקי לצד אימפקט משמעותי. טכנולוגיות ירוקות, קלינטק, קלינווב, מותגים חברתיים סביבתיים, חברות הנוקטות באחריות תאגידית, מוצרים ושירותים ירוקים, ארגונים לשינוי חברתי סביבתי.

לפרטים נוספים

שירותי ייעוץ

אנו מתמחים בפיתוח מותגים עם אימפקט, תוך בניית אסטרטגיית מיתוג ושיווק. השירותים ניתנים תוך שיתוף פעולה עם יועצים בכירים, גופים ממשלתיים, גופי מחקר שוק, משקיעים פרטיים, קרנות פרייבט וקוויטי והון סיכון, לקידום, פיתוח ומקסום הפוטנציאל העסקי של המותגים שלנו.

לפרטים נוספים

מותגים עם אימפקט

Ecobrand עוסקת בפיתוח מותגים משמעותיים, בולטים ודומיננטיים, אשר יוצרים אימפקט ומשאירים חותם. אנחנו מלווים יזמים, חברות וסטארטפים בקידום שירותים, מוצרים וטכנולוגיות בעלי ערך פינאנסי לצד ערך מוסף, כזה המשפיע על חייהם של אנשים, על קהילות, חברה וסביבה.

לפרטים נוספים