Ecobrand עוסקת בפיתוח מותגים משמעותיים, בולטים ודומיננטיים, אשר יוצרים אימפקט ומשאירים חותם.

אנחנו מלווים יזמים, חברות וסטארטפים בקידום שירותים, מוצרים וטכנולוגיות בעלי ערך פינאנסי לצד ערך מוסף, כזה המשפיע על חייהם של אנשים, על קהילות, חברה וסביבה.

השירותים ניתנים תוך שיתוף פעולה עם יועצים בכירים, גופים ממשלתיים, גופי מחקר שוק, משקיעים פרטיים, קרנות פרייבט וקוויטי והון סיכון, לקידום, פיתוח ומקסום הפוטנציאל העסקי של המותגים שלנו.

 

מה הם מותגים משמעותיים?

עם העלייה במודעות להשפעת חברות וגופים עסקיים על חיינו, חל שינוי משמעותי באופן בו נמדדים מיזמים, מותגים וחברות.

תחום ההשקעות האתיות ממשיך לצמוח ולהתפתח ועימו יותר ויותר משקיעים אשר מעוניינים להשקיע במיזמים או חברות אשר משפיעים לטובה ומשאירים חותם חיובי ולהימנע מבחירה באלו אשר מתנהלים באופן לא אחראי או מזיק. צרכנים דורשים התנהלות אתית מהחברות מהן הם רוכשים ומחקרים מראים כי מותגים ערכיים נתפסים כאטרקטיביים ואף ניתן לגבות עבורם פרמיה. 

מותגים משמעותיים מחוברים למגמות השוק.

מותגים משמעותיים הם מותגים אפקטיביים, חדשניים, חכמים ודינאמים. הם מותגים המנהלים מערכות יחסים עם הלקוחות והצרכנים שלהם, מחוברים למציאות החיים שלהם ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה. הם מותגים אשר משפיעים לטובה הסביבה בה הם נמצאים, על החברה בה הם מתקיימים, על העובדים שלהם, על המשקיעים שלהם. הם ברי קימא, מחוברים למציאת החברתית הסביבתית ורואים בה מנוע צמיחה. הם מותגים עם בידול, ערך מוסף משמעותי ויתרון תחרותי. הם מובילים, בולטים וזכירים. הם יוצרים משמעות, ערך ורווח לאורך זמן. הם מותגים המשאירים חותם.